آسیب‌پذیری رابط مدیریت مبتنی بر وب مدیر شبکه مرکز داده سیسکو (DCNM)

آسیب‌پذیری رابط مدیریت مبتنی بر وب مدیر شبکه مرکز داده سیسکو (DCNM)

یک آسیب‌پذیری در رابط مدیریت مبتنی بر وب مدیر شبکه مرکز داده سیسکو (DCNM) کشف و شناسایی شده است که اجازه می‌دهد یک مهاجم تصدیق هویت نشده و از از راه دور  بتواند فایل‌های دلخواه بر روی تجهیزات آسیب‌پذیر بارگزاری کند.

دانلود گزارش: کلیک