محصول ضدباج‌افزار بومی کی‌پاد در راستای مقابله با تهدیدهای سایبری این حوزه در کشور، طراحی و تولید شده است. در مراحل تحقیق و توسعه، اثبات گردید که هیچ‌کدام از نمونه‌های خارجی، قابلیت جامع و یکپارچه جهت مقابله با باج‌افزارها را ارائه نمی‌دهند؛ بر این اساس، در توسعه‌ی این محصول از روش‌های هوشمند و نوین مهندسی استفاده گردید تا محافظت مؤثر، جامع و کاربردی در سطح کاربران نهایی فراهم گردد.

باج‌افزار چیست؟

گونه‌ای از بدافزارها که پس از اجرا برخی از اقدامات زیر را روی سیستم قربانی انجام می‌دهند:
  تخریب MBR بوت سکتور
 تخریب Windows Shadow backup
  تخریب جدول آدرس‌دهی فایل‌ها یا  MFT
  رمزکردن فایل‌های سیستم قربانی در مد کاربر یا هسته
  جلوگیری از دسترسی به پنجره‌های سیستم(در گونه‌های قدیمی )

در کل این گونه از بدافزار پس از رمزگذاری فایل‌های سیستم قربانی اقدام به نمایش درخواست باج کرده و قربانی در صورت پرداخت این وجه که معمولا با کوین‌های موجود مثل بیت کوین است  باز هم امکان دارد نتواند فایل‌های خود را بازیابی کند.

جهت دریافت نسخه های سازمانی و پلن های فروش با ما تماس بگیرید.

  کنترل و نظارت در فرآیند اجرای فایل فضاهای موقتی (Tempexec Prevention)
  تهیه لیست سیاه و سفید از نرم‌افزارها جهت کنترل (Application Enforcement Control)
  محافظت فرآیندها در زمان اجرا (Runtime Protection)
  دارای متد ظرف عسل جهت رصد سیستم فایل
  محافظت از فضای بوت (MBR-Boot sector protection)
  دارای امکان پشتیبان گیری و محافظت از فضای Shadow backup
  تشخیص رفتار،تعریف ROI و مقابله با باج افزار های جدید

در مراحل تحقیق و توسعه محصول ضد باج‌افزار بومی کی‌پاد، اثبات گردید که با استفاده از حوزه رفتارشناسی و متد ظرف عسل جهت رصد سیستم فایل به مقابله با باج‌افزارها می‌پردازد که در لینک زیر نمونه‌ای از این مقابله را مشاهده مینمایید: