شرکت پیشگامان کی‌ پاد در راستای تسهیل در امر مشاوره و پیاده‌ سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و یکپارچه سازی آن با سایر سیستم‌ های مدیریتی، به ویژه سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITIL)، سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) و مدل تعالی سازمانی (EFQM)، اقدام به طراحی و تولید نرم‌افزار Infopod  نموده است.
این نرم‌افزار ابزاری توانمند جهت مدیریت دارایی‌های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و فرآیندهای سیستم مدیریت خدمات فناوری (ITIL) بر اساس تجربه ده ساله این شرکت در حوزه مشاوره این دو سیستم مدیریتی می‌باشد.
افزودن قابلیت‌های خاص به این سیستم، همچون کارتابل برای هر یک از کاربران، قابلیت گفتگوی آنلاین و آفلاین، ارسال و دریافت فایل، درخواست انجام کار، زمان‌بندی و تعریف وظیفه، فرآیند، ارسال درخواست برای سایر کاربران، قابلیت تولید فرم‌های سازمانی توسط سیستم فرم‌ساز و ایجاد چرخه کاری برای سایر روال‌ها و رویه‌های سازمان، این نرم‌افزار را یک سامانه کامل جهت یکپارچه سازی با سایر سیستم‌ ها و فرآیند های سازمان نموده است.

  پوشش کامل چرخه PDCA در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  منطبق با الزامات استاندارد ISO 27001
  منطیق با متد ارزیابی ریسک ISO 27005
  منطبق با فرآیندهای استاندارد ISO 20000
  پیگیری وظیفه‌های معوقه و ارائه گزارش از پیشرفت کار
  قابلیت انجام تحلیل شکاف و ارائه گزارش‌های متنوع در حوزه‌های مختلف
  قابلیت گفتگوی آنلاین و آفلاین مابین کاربران
  بهره‌گیری از فرآیند پشتیبان‌گیری با امکانات خاص و ایجاد زمان‌بندی و یادآور
  قابلیت سنجش اثربخشی و کارایی سیستم مطابق با چک لیست‌ها و راه‌کارهای موجود و ارائه گزارش‌های نموداری از روند پیشرفت امنیت اطلاعات در سازمان
  هره‌گیری از فرآیندهای مدیریت تغییرات، مدیریت حوادث، مدیریت مشکلات با توجه به راه‌کار ITIL
  قابلیت تولید و توسعه فرآیند کاری، رویه، روش اجرایی و پروژه جدید
  قابلیت تعریف چرخه کاری و استفاده از فرم‌ساز جهت انجام سایر روال‌های مورد نیاز سازمان
  قابلیت شناسایی، ارزش‌گذاری، ارزیابی ریسک، نحوه‌ی برخورد با ریسک، تعریف پروژه، طرح و راه‌کار برای کاهش ریسک کلیه دارایی‌ها و فرآیندهای سازمانی

جهت نصب و یا خرید با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.