اگر از آنتی ویروس های تجاری برای سازمان خود استفاده می کنید بد نیست تا سری به قابلیت ها ویژگی های منحصر به فرد آنتی ویروس های سازمانی دیگر بزنید، بی شک اعمال تنوع در استفاده از راه حل های امنیت نهایی می تواند در بسیاری از مواقع پاسخ خوبی را به همراه داشته باشد، در فایل زیر به مقایسه آنتی ویروس eScan با تمامی نمونه های مشابه خود کرده ایم.