پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در شرکت گاز استان سمنان

پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در شرکت گاز استان سمنان

شرکت پیشگامان کی‌ پاد به منظور توضیح اهمیت امنیت اطلاعات و چالش های امنیتی اقدام به برگزاری جلسه‌ ای با شرکت گاز استان سمنان نمود. همچنین در مورد پیاده‌ سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مطابق با استاندارد ISO27001، تهدیدات و آسیب ها، اصول امنیت، راهکارهای دفاعی و ... صحبت شد.

این جلسه در تاریخ 1 دی‌ماه 1397 با حضور جناب آقای مهندس قدرتی، رئیس فناوری اطلاعات شرکت گاز استان سمنان و کارشناسان IT شرکت گاز، توسط شرکت پیشگامان کی‌ پاد حول محور نحوه‌ی پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات جهت افزایش سطح کلی امنیت سازمان و رشد و بلوغ در حوزه امنیت اطلاعات برگزار شد.

منبع: شرکت گاز استان سمنان