نمایشگاه بین‌المللی الکامپ و تلکام فارس

نمایشگاه بین‌المللی الکامپ و تلکام فارس

شانـزدهمین نمایـشگاه‌الکتـــرونیـــــک، کامپیـــوتر و ماشیـــن‌هــــای اداری (فارس الکامپ) و ایـنترنت، مخابـرات و ارتبـــاطات (فارس تلکام)، امسال نیز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس از تاریخ 17 الی 22 مرداد ماه 1396 برگزار شد. حضور بسیار چشمگیر شرکت های بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان بیان کننده اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می باشد.

شرکت پیشگامان کی‌پاد با همکاری شرکت عرفان نت، با توجه به فعالیت خود در حوزه امنیت فناوری اطلاعات در این نمایشگاه حضور پیدا کرده و به معرفی محصولات بومی امنیتی خود برای مدعوین محترم پرداخت.