نشست هم اندیشی افتا

نشست هم اندیشی افتا

در نشست هم اندیشی مرکز افتا، در راستای اجرای اسناد بالادستی مانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی و اجرای برنامه پنجم و ششم توسعه، اقدام به بررسی در زمینه امنیت خدمات و محصولات شد.
با توجه به این که در حوزه خدمات امنیت نمی توان محصولات را از خارج از کشور تهیه و به کار برد، محصولات این حوزه را می توان با امن سازی و سخت سازی در زیرساخت ها به کار برد اما این راهکار برای خدمات امنیتی محال است؛ بنابراین باید نیاز کشور در این زمینه از توان داخلی و بخش خصوصی تامین شود.
در این نشست، در راستای توسعه و حمایت از محصولات بومی، شرکت پیشگامان کی پاد اقدام به بیان شرح مختصری از محصولات بومی خود (رنسام پاد، اینفوپاد و دژپاد) نمود.