حضور شرکت پیشگامان کی‌پاددر پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری سیدکس 97 cdex

حضور شرکت پیشگامان کی‌پاددر پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری سیدکس 97 cdex

پنجمین نمایشگاه پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری امسال نیز در محل دائمی نمایشگاه های تهران از تاریخ 11 الی 14 آذر ماه 1397 برگزار می شود.

شرکت پیشگامان کی پاد نیز در راستای تحقق اهداف امنیتی خود در حوزه امنیت و فناوری اطلاعات در این نمایشگاه حضور پیدا کرده و به معرفی و رونمایی از محصولات بومی امنیتی خود از جمله ضد باج‌افزار بومی کی پاد (رنسام پاد)، سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (اینفوپاد) و سيستم مديريت يکپارچه تهديدات (دژپاد) برای مدعوین محترم می پردازد. استقبال بازدیدکنندگان در روز اول از این نمایشگاه بسیار چشمگیر بود که این امر اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی را نشان می دهد.