برگزاری سمینار آموزشی و فرهنگ سازی مخاطرات امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات با همکاری استانداری هرمزگان

برگزاری سمینار آموزشی و فرهنگ سازی مخاطرات امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات با همکاری استانداری هرمزگان

شرکت پیشگامان کی‌پاد در تاریخ 20 دی ماه 1396 با همکاری استانداری هرمزگان اقدام به برگزاری سمینار آموزشی و فرهنگ‌سازی مخاطرات امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات با حضور مدیران و  معاونین استانداري هرمزگان در محل سالن همایش فرمانداری بندرعباس، سالن فردوسی نمود.

در این همایش به بررسی موارد زیر پرداخته شد:

  راهکارهای ایجاد امنیت در سازمان‌ها و ارگان‌ها
  معرفی محصول ضد باج‌افزار بومی این شرکت (Ransompod)