برگزاری دوره +Network در مجتمع آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق استان خراسان (مشهد)

برگزاری دوره +Network در مجتمع آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق استان خراسان (مشهد)

شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر یزد افتخار داشته است در راستای فرهنگسازی فناوری­ اطلاعات در بین افراد سازمان، اقدام به برگزاری دوره آموزشی +Networkبه صورت کمپی و به مدت 6 روز (40 ساعت) برای جمعی از پرسنل سازمان آب و برق خراسان نمود.

این دوره با نظارت ریاست محترم گروه آموزشی، جناب آقای محمدرضا طوسی و مسئولیت جناب آقای صادق سعیدیان، با حضور جمعی از پرسنل این سازمان، در محل آزمایشگاه شبکه این سازمان برگزار گردید.