بازدید سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشوراز غرفه شرکت پیشگامان کی پاد در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری سیدکس 97

بازدید سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشوراز غرفه شرکت پیشگامان کی پاد در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری سیدکس 97

شرکت پیشگامان کی پاد در اولین روز برگزاری نمایشگاه صنعت بومی سایبری سیدکس، افتخار میزبانی سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با جمعی از معاونین را داشت.

با توجه به شعار ملی سال 1397 و عزم راسخ پرسنل کی پاد در راستای تحقق آن، کی پاد نسبت به توسعه سه محصول امنیتی و بومی رنسام پاد، اینفوپادو دژپاد توسط متخصصین اقدام نموده است و با تلاش بی وقفه افتخار رونمایی از این سه محصول را در نمایشگاه سیدکس در حضور سردار جلالی، داشته است.